tra bưu phẩm bưu điện : VNPost

www.vnpost.vn

Định vị bưu gửi - VNPost

Tra cước Dịch vụ. Solve Complain ... Định vị bưu gửi. none. Mã bưu gửi (Phân tách nhau bởi dấu ','). Bưu chính chuyển phát. Bưu chính ... Tài chính bưu chính. ...Xem Thêm

ipostal.vnpost.vn

Định vị bưu phẩm - VNPost

Định vị; Tra cứu nhanh. Mạng lưới bưu cục · Tra cứu giá cước · Tra cứu HSCode · Mã bưu chính quốc gia · Dịch vụ. Dịch vụ chuyển phát tiết kiệm. Tài liệu; Tài ... ...Xem Thêm

www.vnpost.vn

VNPost: Bưu điện Việt Nam

Tra cước Dịch vụ. Solve Complain ... Nói không với rác thải nhựa Bưu điện Việt Nam vì một cuộc sống xanh · newspaper ... Hiện tại chúng tôi có những gian
hàng mua sắm online với đầy đủ những sản phẩm tiện ích, đa dạng. Hy vọng sẽ
đem ... ...Xem Thêm

www.vnpost.vn

Tra cứu giá cước - VNPost

Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post - VNPost. ...Xem Thêm

www.vnpost.vn

Bưu phẩm thường - VNPost

Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post - VNPost. ... Bưu phẩm thường là dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đến địa chỉ nhận qua mạng bưu chính công cộng ... Tiền
bồi thường được trả cho người gửi, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; trường
hợp ... ...Xem Thêm

viettelpost.com.vn

Trang Chủ - Bưu Chính Viettel

TRA CỨU. Tìm kiếm bưu cục. ...Xem Thêm

viettelpost.com.vn

Bưu Chính Viettel > Tra cứu hành trình

Mã phiếu gửi (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363). Mã phiếu gủi không có trên hệ thống xin vui lòng quý
khách ... ...Xem Thêm

old.viettelpost.com.vn

Bưu Chính Viettel > Tra cứu hành trình

Mã phiếu gửi (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363). Copyright 2020 by VIETTELPOST. Tin tức |Mạng lưới
bưu cục. ...Xem Thêm

sites.google.com

4. Thời hạn lưu giữ bưu gửi - buudienbn

Web site của Bưu điện tỉnh Bắc Ninh. ... Đối với bưu phẩm, bưu kiện chuyển hoàn trả lại người gửi, nếu quá thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày bưu gửi
 ... ...Xem Thêm

vbpl.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bưu phẩm , bưu kiện bị mất địa chỉ trong quá trình vận chuyển , hoặc địa chỉ không đầy đủ , bưu điện đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể trả được cho
người ... ...Xem Thêm