Bưu cục VNPost Bát Xát - Lào Cai

Bưu cục 1 : đó Bát Xát 56.99 km.

Bưu cục Bắc Cường
Thông tin Lào Cai
Địa chỉ 081 - Phú Thịnh - Bắc Cường Lào Cai
Điện thoại 84971274666
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 2 : đó Bát Xát 65.73 km.

Bưu cục CHTT Mường Tè LCU
Thông tin Lai Châu
Địa chỉ Khu 8, Thị trần Mường Tè-Huyện Mường Tè-T Lai Châu Lai Châu
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 3 : đó Bát Xát 93.37 km.

Bưu cục CHTT Nậm Pồ - Điện Biên
Thông tin Điện Biên
Địa chỉ Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ Điện biên Điện Biên
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 4 : đó Bát Xát 26.46 km.

Bưu cục CHTT Phong Thổ LCU
Thông tin Lai Châu
Địa chỉ Ngã 3 Paso, Thị trần Phong Thổ-Huyện Phong Thổ-T Lai Châu Lai Châu
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 5 : đó Bát Xát 47.27 km.

Bưu cục CHTT Mường Lay DBN
Thông tin Điện Biên
Địa chỉ Trung tâm thương mại Tổ 12 Phường Na Lay, Thị Xã Mường Lay Mường Lay Điện Biên
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 6 : đó Bát Xát 42.13 km.

Bưu cục CHTT Sapa LCI
Thông tin Lào Cai
Địa chỉ 511 - Điện Biên Phủ - Sapa Lào Cai Lào Cai
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 7 : đó Bát Xát 94.56 km.

Bưu cục CHTT Simacai LCI
Thông tin Lào Cai
Địa chỉ Thôn Phố Cũ - Simacai - Lào Cai Lào Cai
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 8 : đó Bát Xát 19.97 km.

Bưu cục CHTT Sìn Hồ LCU
Thông tin Lai Châu
Địa chỉ Khu 2, Thị trần Sìn Hồ-Huyện Sìn Hồ-T Lai Châu Lai Châu
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 9 : đó Bát Xát 37.21 km.

Bưu cục CHTT Tân Uyên LCU
Thông tin Lai Châu
Địa chỉ Khu 21, Thị trần Tân Uyên-Huyện Tân Uyên-T Lai Châu Lai Châu
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 10 : đó Bát Xát 63.72 km.

Bưu cục CHTT Than Uyên LCU
Thông tin Lai Châu
Địa chỉ Khu 1, Thị trần Than Uyên-Huyện Than Uyên-T Lai Châu Lai Châu
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục VNPost khác