Bưu cục VNPost Hạ Lang - Cao Bằng

Bưu cục 1 : đó Hạ Lang 70.53 km.

Bưu cục Ba Bể
Thông tin Bắc Kạn
Địa chỉ Tk7 doi dien cong an huyen Bắc Kạn
Điện thoại 84983917093
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 2 : đó Hạ Lang 76.17 km.

Bưu cục CHTT Mai Pha
Thông tin Lạng Sơn
Địa chỉ Số 422 Tòa nhà Viettel Đường Hùng Vương Xã Mai Pha Thành Phố Lạng Sơn Lạng Sơn
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 3 : đó Hạ Lang 65.52 km.

Bưu cục CHTT Minh Khai BKN
Thông tin Bắc Kạn
Địa chỉ CHTT số 46, tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn Bắc Kạn
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 4 : đó Hạ Lang 31.79 km.

Bưu cục CHTT Na Rì BKN
Thông tin Bắc Kạn
Địa chỉ Phố Mới, TT Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 5 : đó Hạ Lang 88.65 km.

Bưu cục CHTT Lộc Bình LSN
Thông tin Lạng Sơn
Địa chỉ 65 Bản Kho Lộc Bình Lạng Sơn Lạng Sơn
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 6 : đó Hạ Lang 52.83 km.

Bưu cục CHTT Nguyên Bình CBG
Thông tin Cao Bằng
Địa chỉ Tổ 2, TT Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng Cao Bằng
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 7 : đó Hạ Lang 46.09 km.

Bưu cục CHTT Nguyên Bình CBG
Thông tin Cao Bằng
Địa chỉ Tổ 2 Thị Trấn Nguyên Bình Huyện Nguyên Bình Tỉnh Cao Bằng Cao Bằng
Điện thoại 84973028242
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 8 : đó Hạ Lang 79.25 km.

Bưu cục CHTT Pắc Nạm BKN
Thông tin Bắc Kạn
Địa chỉ Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 9 : đó Hạ Lang 15.43 km.

Bưu cục CHTT Phục Hòa CBG
Thông tin Cao Bằng
Địa chỉ Phố 02 TT Hòa Thuận Phục Hòa Cao Bằng Cao Bằng
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 10 : đó Hạ Lang 46.10 km.

Bưu cục CHTT Phục Hòa CBG
Thông tin Cao Bằng
Địa chỉ Phố 2 TT Hòa Thuận, Phục Hòa, Cao Bằng Cao Bằng
Điện thoại 84984611666
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục VNPost khác