Bưu cục VNPost Liên Chiểu - Đà Nẵng

Bưu cục 1 : đó Liên Chiểu 92.31 km.

Bưu cục A Lưới
Thông tin Thừa Thiên - Huế
Địa chỉ 180 hồ chí minh Thừa Thiên - Huế
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 2 : đó Liên Chiểu 14.89 km.

Bưu cục DNG18 – DNG, P, 320A Lê Duẩn, Đà Nẵng
Thông tin Đà Nẵng
Địa chỉ 320A Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam. Đà Nẵng
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 3 : đó Liên Chiểu 34.56 km.

Bưu cục Duy Xuyên
Thông tin Quảng Nam
Địa chỉ Số 222- đường Điện Biên Phủ- thị trấn Nam Phước - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam Quảng Nam
Điện thoại 84963674675
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 4 : đó Liên Chiểu 68.24 km.

Bưu cục Gia Hội
Thông tin Thừa Thiên - Huế
Địa chỉ 101 Chi Lăng, Phường Phú Cát, Thành Phố Huế Thừa Thiên - Huế
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 5 : đó Liên Chiểu 8.70 km.

Bưu cục DNG, W, 832 Tôn Đức Thắng
Thông tin Đà Nẵng
Địa chỉ Số 832-834 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam Đà Nẵng
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 6 : đó Liên Chiểu 7.58 km.

Bưu cục Hải Vân
Thông tin Đà Nẵng
Địa chỉ 865 Nguyễn Lương Bằng - Liên Chiểu - Đà Nẵng Đà Nẵng
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 7 : đó Liên Chiểu 8.21 km.

Bưu cục Hoà Khánh
Thông tin Đà Nẵng
Địa chỉ 237 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng Đà Nẵng
Điện thoại 84979526622
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 8 : đó Liên Chiểu 10.60 km.

Bưu cục Hòa Minh
Thông tin Đà Nẵng
Địa chỉ 294 Tôn Đức Thắng, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Đà Nẵng
Điện thoại 84977472299
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 9 : đó Liên Chiểu 11.42 km.

Bưu cục Hòa Phát
Thông tin Đà Nẵng
Địa chỉ 62 Bắc Sơn Đà Nẵng
Điện thoại 84968977011
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 10 : đó Liên Chiểu 18.12 km.

Bưu cục Hòa Thuận
Thông tin Đà Nẵng
Địa chỉ Số 110 Duy Tân Đà Nẵng
Điện thoại 84985555489
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục VNPost khác