Bưu cục VNPost Phong Điền - Thừa Thiên Huế

Bưu cục 1 : đó Phong Điền 70.29 km.

Bưu cục CHBC Khe Sanh - QTI
Thông tin Quảng Trị
Địa chỉ 77 Lê Duẩn, Khe Sanh Quảng Trị
Điện thoại 0968626222
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 2 : đó Phong Điền 56.96 km.

Bưu cục CHBC Lao Bảo - QTI
Thông tin Quảng Trị
Địa chỉ 06 Trần Hưng Đạo- Lao Bảo - Hướng Hóa Quảng Trị
Điện thoại 84383064501
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 3 : đó Phong Điền 49.73 km.

Bưu cục CHTT Cam Lộ QTI
Thông tin Quảng Trị
Địa chỉ 181 đường 2 tháng 4, Khu phố 2,Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Quảng Trị
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 4 : đó Phong Điền 56.94 km.

Bưu cục CHTT Lao Bảo QTI
Thông tin Quảng Trị
Địa chỉ 06 Trần Hưng Đạo, Quốc Lộ 9, Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị Quảng Trị
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 5 : đó Phong Điền 87.66 km.

Bưu cục CHTT Đakrông QTI
Thông tin Quảng Trị
Địa chỉ Khóm 2, Thị Trấn Krong Klang, Huyện Đakrông, Tỉnh Quảng Trị Quảng Trị
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 6 : đó Phong Điền 70.39 km.

Bưu cục Hướng Hóa
Thông tin Quảng Trị
Địa chỉ 57 Lê Duẩn Khe Sanh Hướng Hóa Quảng Trị Quảng Trị
Điện thoại 84977038225
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 7 : đó Phong Điền 61.97 km.

Bưu cục Lê Hồng Phong - HPG
Thông tin Hải Phòng
Địa chỉ 531 lô 22 lê hồng phong Hải Phòng
Điện thoại 84985717797
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 8 : đó Phong Điền 70.19 km.

Bưu cục QTI, H, Khe Sanh 02, Hướng Hóa
Thông tin Quảng Trị
Địa chỉ Số 114 Lê Duẩn, Khối 1, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam Quảng Trị
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 9 : đó Phong Điền 86.70 km.

Bưu cục Đakrông
Thông tin Quảng Trị
Địa chỉ km41, khóm 2 Quảng Trị
Điện thoại 84976467811
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 10 : đó Phong Điền 70.40 km.

Bưu cục Đông Hà
Thông tin Quảng Trị
Địa chỉ 345 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị Quảng Trị
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục VNPost khác