Bưu cục VNPost Phú Quốc - Kiên Giang

Bưu cục 1 : đó Phú Quốc 50.09 km.

Bưu cục An Thới - KGG
Thông tin Kiên Giang
Địa chỉ 275B Nguyễn Văn Cừ , TT .An Thới, Phú Quốc Kiên Giang Kiên Giang
Điện thoại 84989524169
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 2 : đó Phú Quốc 48.00 km.

Bưu cục CH Dương Tơ
Thông tin Kiên Giang
Địa chỉ Ấp Suối Mây Kiên Giang
Điện thoại 84963201439
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 3 : đó Phú Quốc 44.51 km.

Bưu cục CH Hàm Ninh
Thông tin Kiên Giang
Địa chỉ Ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh Kiên Giang
Điện thoại 84385352331
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 4 : đó Phú Quốc 50.22 km.

Bưu cục CHTT An Thới KGG
Thông tin Kiên Giang
Địa chỉ 219 Nguyễn Văn Cừ KP3 Thị trấn An Thới Phú Quốc, Kiên Giang Kiên Giang
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 5 : đó Phú Quốc 44.40 km.

Bưu cục CHTT Dương Đông KGG
Thông tin Kiên Giang
Địa chỉ 135 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang Kiên Giang
Điện thoại
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 6 : đó Phú Quốc 44.51 km.

Bưu cục Dương Đông
Thông tin Kiên Giang
Địa chỉ Số 5 Hoàng Văn Thụ ,TT Dương Đông, Phú Quốc Kiên Giang Kiên Giang
Điện thoại 84989016668
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục 7 : đó Phú Quốc 39.57 km.

Bưu cục Gành Dầu
Thông tin Kiên Giang
Địa chỉ Ấp xóm mới xã gành dầu Kiên Giang
Điện thoại 84975933593
Trang mạng viettelpost.vn
Email viettelpost@gmail.com
Bản đồ Bản đồ Google Map

Bưu cục VNPost khác